Aquarelles

Rome - trevis

Mexique-coba
Mexique-coba
Mexique-coba
Mexique-coba

Afrique du Sud

Afrique du Sud-Old Joes Kaïa
Afrique du Sud-Old Joes Kaïa
afrique du Sud - pilgrimm rest
afrique du Sud - pilgrimm rest

France

France-Haute Saône - selle
France-Haute Saône - selle
saint lizié - cloitre
saint lizié - cloitre
Saint bertrand de comminge
Saint bertrand de comminge